Datum aanvraag:
Gegevens opdrachtgever:
Naam
Adres
Telefoonnummer
Postcode en Woonplaats
Eventueel klantnummer
Gegevens object:
Adres
Postcode en Woonplaats
Koopprijs
Minimale executiewaarde
Minimale verkoopwaarde
Type woning
Gegevens behandeld makelaar/eigenaar:
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Factuuradres:
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Naam
Gegevens hypotheekbemiddelaar:
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Reden taxatie
NHG
Verbouwing: